Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;

БАСАРАБА РОКСОЛАНА ЮРІЇВНА

Фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних (antennaria dioica)

з метою створення нових лікарських засобів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Лубинець В.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Кисиличенко В.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ