АДРЕСА
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
e-mail: sss.lnmu@admin

Офіційна інтернет-сторінка
http://snt-lnmu.lviv.ua

Науковий керівник СНТ
Професор Масна Зоряна Зіновіївна
Голова Ради СНТ – Філевич Христина

Положення про студентське наукове товариство

Звіт про роботу студентського наукового товариства

Історія Студентського наукового Товариства  сягає своїми витоками в глибину історії Університету. Адже, без сумніву, завжди існували допитливі студенти, які постійно намагались пізнати таємниці життя та здоров’я  людини, глибше вивчити обрану спеціальність. Для цього вони приходили в позаурочний час на кафедри університету, в клініку чи лабораторію, де опановували таємниці медицини під керівництвом своїх досвідчених вчителів.

Перші документальні свідчення про існування наукових студентських гуртків датовані 1946 роком. Тоді гуртки були створені на кафедрах нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології, топографічної анатомії, фармакології, неврології, гігієни. Загальна кількість студентів-гуртківців становила 53 особи. 

У 1947 році з ініціативи професора Любомудрова А.П. було створено Студентське наукове Товариство. На той час у медичному інституті вже працювало 20 наукових гуртків, які налічували у своєму складі 325 студентів.

З лав Студентського наукового Товариства вийшло не одне покоління науковців, що захистили кандидатські та докторські дисертації, здобули звання доцентів, професорів, академіків, стали засновниками нових наукових напрямків та шкіл.

Сьогодні студентське наукове товариство Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького об’єднує студентські наукові гуртки, які працюють на всіх студентських кафедрах університету. 

В 2022 році загальна кількість членів Студентського наукового товариства університету склала близько 350 осіб. Серед них більше 50 осіб входять до активної групи, займаються як науковою роботою, так і організацією різноманітних заходів.Координують роботу студентських наукових гуртків Рада СНТ університету та Ради СНТ факультетів. 

В складі СНТ працюють профільні комітети – організації, наукових гуртків, міжнародної та міжуніверситетської співпраці, роботи з іноземцями, соціальної роботи, медіа та брендовий комітети. 

Студенти, які працюють в гуртках при кафедрах університету займаються різними видами наукової діяльності: літературно-пошуковою роботою, експериментальними, лабораторними та клінічними дослідженнями, просвітницькою діяльністю, проводять заходи, що виходять за межі кафедр і є цікавими не тільки для тих студентів, які вчаться на кафедрі сьогодні.

За час дистанційного навчання діяльність СНТ перейшла у новий онлайн-формат організації та проведення заходів. Численні онлайн-аудиторії зібрали лекції, круглі столи та  майстер-класи, до участі у яких активно долучались і викладачі університету і практичні лікарі:«Раціональне харчування та його роль у клініці внутрішніх хвороб», «Онкоскринінг! Чи можливо діагностувати рак “вчасно”?», «УЗД слинних залоз», «Молекулярна алергодіагностика: нова ера в алергології»,  «Тривалий COVID-19. Наслідки пандемії»,  «Медичний бізнес — це війна, майстерність чи мистецтво компромісів?»,  «Хвороба Ослера-Вебера-Рандю, або спадкова геморагічна телеангіектазія», «Книга рецептів вірусів: готуємо в лабораторних умовах»,  «Травми серця: діагностика та принципи лікування»,  «Вакцинація від COVID-19», «Нова ера в лікуванні мігрені», «Трансдіагностичний підхід в лікуванні розладів сну». Цього року близько 120 студентів університету стали учасниками Всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференцій, конгресів та конкурсів.  

Війна в Україні внесла свої корективи у роботу Студентського наукового товариства, про що свідчить тематика лекцій, курсів, тренінгів та інших заходів, організованих та проведених після початку бойових дій: цикли тренінгів з надання невідкладної допомоги, курс по ТССС, лекції  «Надання допомоги при опіках в бойових умовах»,  «Догляд за опіками на полі бою», «ТССС для всіх: зупинка кровотеч», «Відповідь на всякі стихійні лиха», «Resuscitation – CombinedBurnTrauma», «Догляд за опіками: відновлення в гострий період», «Хірургічне лікування поєднаних травм тіла в умовах війни», спільний ефір з МОЗ «Застосування VAC-терапії ран в умовах війни».

При організації та проведенні багатьох заходів Студентське наукове товариство співпрацює з радою молодих вчених, більшість членів якої свого часу також працювали в СНТ. 

В газеті «Alma mater» працює постійна рубрика «Новини СНТ».