Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

ХИЛЮК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Cинтез, перетворення та біологічна активність 2,3-диарил(гетерил) 4-тіазолідонів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Перехода Л.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Лубенець В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ