Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук

15.00.01– технологія ліків, організація фармацевтичної справи

та судова фармація

БІЛОУС СВІТЛАНА БОГДАНІВНА

Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, технології і дослідження лікарських засобів

антимікробної дії на основі наноматеріалів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Гуреева С.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Дмитрієвський Д.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Казарінов М.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ