Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії згідно з:

 • Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання
  галузь знань – 22 Охорона здоров’я
 • Наказом МОН України від 10.06.2016 р. № 655 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії  Міністерства від 08.06.2016 р.»

зі спеціальностей:

 221 «Стоматологія»

 222 «Медицина» – спеціалізації:

 • Акушерство та гінекологія
 • Внутрішні хвороби
 • Хірургія
 • Серцево-судинна хірургія
 • Нейрохірургія
 • Урологія
 • Онкологія
 • Кардіологія
 • Інфекційні хвороби
 • Ендокринологія
 • Нервові хвороби
 • Психіатрія
 • Офтальмологія
 • Оториноларингологія
 • Шкірні та венеричні хвороби
 • Травматологія та ортопедія
 • Стоматологія
 • Фтизіатрія
 • Пульмонологія
 • Клінічна алергологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Гематологія та трансфузіологія
 • Загальна практика – сімейна медицина
 • Гігієна та професійна патологія
 • Соціальна медицина
 • Нормальна анатомія
 • Патологічна анатомія
 • Нормальна фізіологія
 • Патологічна фізіологія
 • Імунологія та алергологія
 • Гістологія, цитологія, ембріологія
 • Біохімія
 • Мікробіологія
 • Генетика

226 «Фармація, промислова фармація»

 • Наказом МОН України від 24.04.2017 р. 86-л «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії  Міністерства від 21.04.2017 р.» зі спеціальності:

228 «Педіатрія»

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 60,0 кредитів ЄКТС.

Фактична кількість осіб, які навчаються