Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної

справи та судова фармація

ГАДЯК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Науково-практичне проєктування моделі фармацевтичної

допомоги хворим на хронічний простатит

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Євтушенко О.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (доц. Кричковська А.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ