Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

СВІРСЬКА СОФІЯ ПЕТРІВНА

Фармакогностичне дослідження рослин роду Воловик

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Ковальова А. М. )

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Музиченко В.П.)

ДИСЕРТАЦІЯ