Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної

справи та судова фармація

ДЕРКАЧ ГАЛИНА ОЛЕГІВНА

Cинтез та вивчення кореляції «структура – біологічна активність»

похідних 5-амінометилентіазолідинонів

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (д-ра фарм. наук Воскобойніка О.Ю.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Перехода Л.М.)

ДИСЕРТАЦІЯ