Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ОСИПЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

 

Xіміко-токсикологічне дослідження силденафілу,

варденафілу та їх метаболітів при комбінованих отруєннях

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Каплаушенко А.Г.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Логойда Л.С.)

ДИСЕРТАЦІЯ