Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ФРОЛОВ ДМИТРО АРТУРОВИЧ

 

3-арил-2-хлорпропаналі у синтезі біологічно активних

гетероциклічних сполук

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Перехода  Л.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Лубенець В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ