Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ШЕПЕТА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

 

Cинтез, перетворення та біологічна активність похідних 4-тіазолідинону,

оксадіазолу та тріазолу з фрагментами нестероїдних протизапальних засобів

диклофенаку та ібупрофену в молекулах

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Перехода Л.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (д-ра. фарм. н. Воскобойніка В.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ