Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичноі справи та судова фармація

 

ЗАРЕМБА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

 

Cоціально-фармацевтичне обґрунтування моделі

лікової політики для молоді

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (канд. фарм. н. Кричковська А.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Пімінова О.Ф.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Слабого М.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ