Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.004 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.11.2020 № 1472 у складі:

голова ради:

Скляров Євген Якович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Базилевич Андрій Ярославович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • рецензент – Світлик Галина Володимирівна, д-р. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • опонент – Юзвенко Тетяна Юріївна, д-р мед. наук, професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м.Київ

  • опонент – Коваль Сергій Миколайович, д-р мед. наук, професор, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м.Харків

Прийняття до розгляду дисертації

Оленич Любові Володимирівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.004 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Оленич Любові Володимирівни на тему:

«Особливості перебігу гіпертонічної хвороби за умов гіпотиреозу та ожиріння», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,

Захист дисертаційної роботи

Оленич Любові Володимирівни

26.01.2021 о 13 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.004 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантки IV року очної форми навчання, асистента кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Оленич Любові Володимирівни на тему: «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби за умов гіпотиреозу та ожиріння», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Юзвенко Т.Ю.

Відгук опонента Коваля С.М.

Аудіо

Відео