Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.005 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.11.2020 № 1472 у складі:

голова ради:

Новицький Ігор Ярославович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Сергієнко Вікторія Олександрівна, д-р мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • рецензент – Колішецька Марта Андріївна, д-р. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • опонент – Бездітко Павло Андрійович, д-р мед. наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, м.Харків

  • опонент – Путієнко Олексій Олексійович, д-р мед. наук, професор, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України», м.Одеса

Прийняття до розгляду дисертації

Бушуєвої Оксани Валеріївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.005 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Бушуєвої Оксани Валеріївни на тему:

«Оптимізація прогнозування та діагностики діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ.

Анотація дисертації.

ЗахиThis image has an empty alt attribute; its file name is image-2.pngст дисертаційної роботи

Бушуєвої Оксани Валеріївни

30.12.2020 о 10 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.005 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)
Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії здобувача кафедри офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Бушуєвої Оксани Валеріївни на тему: «Оптимізація прогнозування та діагностики діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».
E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua