Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.006 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.11.2020 № 1472 у складі:

голова ради:

Чухрай Наталія Львівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • рецензент – Колішецька Марта Андріївна, д-р. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів

  • опонент – Гудима Арсен Арсенович, д-р мед. наук, професор, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м.Тернопіль

  • опонент – Роговий Юрій Євгенович, д-р мед. наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України», м.Чернівці

Прийняття до розгляду дисертації

Регеди Степана Михайловича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.006 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Регеди Степана Михайловича на тему:

«Роль порушень метаболічних та імунних процесів у патогенезі розвитку пародонтиту в умовах експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном», спеціальність 221 «Стоматологія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,
м. Львів.

Анотація дисертації.

ЗахиThis image has an empty alt attribute; its file name is image-2.pngст дисертаційної роботи

Регеди Степана Михайловича

                 28.12.2020 об 11 годині

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.006 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал) Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії здобувача кафедри патологічної фізіології, асистента кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Регеди Степана Михайловича на тему: «Роль порушень метаболічних та імунних процесів у патогенезі розвитку пародонтиту в умовах експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном», спеціальність 221 «Стоматологія», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».
E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua