Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.010 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 04.12.2020 № 1502 у складі:

голова ради:

Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Чоп’як Валентина Володимирівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • рецензент – Бичков Микола Андрійович, д-р. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • опонент – Сагач Вадим Федорович, д-р мед. наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м.Київ
  • опонент – Мельник Андрій Володимирович, д-р мед. наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України», м.Вінниця

Прийняття до розгляду дисертації

Павловського Ярослава Ігоровича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.010 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію аспіранта IV року вечірньої форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Павловського Ярослава Ігоровича тему:

«Вікові властивості гідроген сульфідної модуляції резистентності слизової оболонки шлунку», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Заячківська Оксана Станіславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України, м. Львів..

Захист дисертаційної роботи

Павловського Ярослава Ігоровича

26.01.2021 в 11 годині

          На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.010 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта IV року вечірньої форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Павловського Ярослава Ігоровича на тему: «Вікові властивості гідроген сульфідної модуляції резистентності слизової оболонки шлунку», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Сагача В.Ф.

Відгук опонента Мельника А.В.

Аудіо

Відео