Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.009 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 04.12.2020 № 1502 у складі::

голова ради:

Маркін Леонід Борисович, д-р мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради:

  • рецензент – Урбанович А.М., д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • рецензент – Семенина Г.Б., д-р. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • опонент – Грищенко О.В., д-р мед. наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти, м.Харків
  • опонент – Жилка Н.Я., д-р мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 04.12.2020 року № 1502

Прийняття до розгляду дисертації

Негрич Оксани Ігорівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.009 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Негрич Оксани Ігорівни на тему:

«Діагностика, лікування та профілактика порушень репродуктивного здоров’я у жінок з розсіяним склерозом», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України, м. Львів.

Захист дисертаційної роботи

Негрич Оксани Ігорівни

28.01.2021 о 12 годині

         На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.009 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантки IV року очної форми навчання, асистента кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Негрич Оксани Ігорівни на тему: «Діагностика, лікування та профілактика порушень репродуктивного здоров’я у жінок з розсіяним склерозом», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Грищенко О.В.

Відгук опонента Жилки Н.Я.

Аудіо

Відео