Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.008 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 04.12.2020 № 1502 у складі::

голова ради:

Скляров Євген Якович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

члени ради

  • рецензент – Луцик О.Д., д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • рецензент – Шоробура М.С., д-р. мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів
  • опонент – Чуприна Г.М., д-р мед. наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м.Київ
  • опонент – Гриб В.А., д-р мед. наук, професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, м.Івано-Франківськ

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 04.12.2020 року № 1502

Прийняття до розгляду дисертації

Гички Катерини Миколаївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.008 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Гички Катерини Миколаївни на тему:

«Розсіяний склероз: дослідження коморбідної патології та розробка діагностично-прогностичних критеріїв з використанням гліканових маркерів імуноглобулінів», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України, м. Львів.

Захист дисертаційної роботи

Гички Катерини Миколаївни

28.01.2021 о 10 годині

         На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.008 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантки IV року заочної форми навчання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, лікаря-невролога КНП ЛОР ЛОКЛ Гички Катерини Миколаївни на тему: «Розсіяний склероз: дослідження коморбідної патології та розробка діагностично-прогностичних критеріїв з використанням гліканових маркерів імуноглобулінів», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Чуприни Г.М.

Відгук опонента Гриб В.А.

Аудіо

Відео