Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ЛЕГІНЬ НАДІЯ ІГОРІВНА

Фармакогностичне дослідження підлісника європейського

(SANICULA EUROPAEA L.)

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Лубенець В.І.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Ільїна Т.В.)

ДИСЕРТАЦІЯ