Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

 

ШАНАЙДА МАРІЯ ІВАНІВНА

Фармакогностичне дослідження представників підродини NEPETOIDEAE BURNETT.

Родини LAMIACEAE MARTINOV як джерела одержання лікарських засобів.

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Гонтова Т.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Мазулін О.В.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 3 (проф. Антонюк В.О.)

ДИСЕРТАЦІЯ