Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.014 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 19.02.2021 № 237 у складі:

голова ради:

Новицький Ігор Ярославович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Сергієнко Вікторія Олександрівна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • рецензент – Колішецька Марта Андріївна, д-р. мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
  • опонент – Могілевський Сергій Юрійович, д-р мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
  • опонент – Карлійчук Марина Аксентіївна, д-р мед. наук, доцент, ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці

Наказ про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 19.02.2021 року № 237

Прийняття до розгляду дисертації

Захаревич Галини Євгенівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.014 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Захаревич Галини Євгенівни тему:

«Оптимізація діагностики розвитку та прогресування мікросудинних порушень при діабетичній ретинопатії за наявності цукрового діабету 2 типу»,  спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Науковий керівник – Гудзь Андрій Степанович, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Захист дисертаційної роботи

Захаревич Галини Євгенівни

26.03.2021 об 11 годині

          На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.014 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії здобувача IV року навчання, асистента кафедри офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Захаревич Галини Євгенівни на тему: «Оптимізація діагностики розвитку та прогресування мікросудинних порушень при діабетичній ретинопатії за наявності цукрового діабету 2 типу», спеціальність 222 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Могілевського С.Ю.

Відгук опонента Карлійчук М.А.

Аудіо

Відео