Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби;

ФАЮРА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Порушення редокс-гомеостазу, ендотеліальної та вегетативної функцій у хворих з різної тяжкості цирозом печінки

та синтропічними ураженнями внутрішніх органів; патогенетичне обґрунтування та ефективність лікування

 

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (проф. Бенца Т.М.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (проф. Денесюк В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ