Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; МІЛЯН ІВАННА ІВАНІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Вероніка (Veronika L.)

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Хворост О. П.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Музиченко В. П.)

ДИСЕРТАЦІЯ