Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.028 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, утворена наказом МОН України від 26.10.2021 № 1136 у складі:

голова ради: 

Гаврилюк Олена Михайлівна, д-р мед. наук, доцент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів

члени ради:

  • рецензент – Масна Зоряна Зеновіївна, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • рецензент – Скляров Євген Якович, д-р мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів
  • опонент – Аппельханс Олена Леонідівна, д-р мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса
  • опонент – Жураківська Оксана Ярославівна, д-р мед. наук, професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, м. Івано-Франківськ

Наказ

Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії від 26.10.2021 року №1136

Прийняття до розгляду дисертації 

Гірняка Ігоря Івановича

 Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.028 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України прийняла до розгляду дисертацію здобувача ступеня доктора філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Гірняка Ігоря Івановича на тему:

«Структурні зміни жовчних проток під впливом опіоїду (експериментальне дослідження)»,  спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Науковий керівник – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Анотація дисертації

Захист дисертації

Гірняка Ігоря Івановича

07.12.2021 о 13 годині

         На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.600.028 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, конференцзал)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Гірняка Ігоря Івановича на тему: «Структурні зміни жовчних проток під впливом опіоїду (експериментальне дослідження)», спеціальність 222 Медицина, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

E-mail: D35.600.02@meduniv.lviv.ua

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Аппельханс О.Л.

Відгук опонента Жураківської О.Я.

Аудіо

Відео