Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.048 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ДЯЧОК ІРИНИ ЛЬВІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Голова ради:

  • Гудзь Наталія Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків і біофармації ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Білоус Світлана Богданівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри технології ліків і біофармації ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Огурцов Володимир Вікторович, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Марчишин Світлана Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.
  • Опонент – Геруш Олег Васильович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.

Науковий керівник: д.м.н., проф. Піняжко О.Р.

Автор дисертації: ДЯЧОК ІРИНА ЛЬВІВНА
Назва дисертаційної роботи: “ФАРМАКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ФІТОЕКСТРАКТУ СЕДАТИВНОЇ ДІЇ” 

Дата і час захисту: 20.02.23 о 10.00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.фарм.н., проф. Білоус С.Б.
Кваліфікований підпис рецензії д.фарм.н., проф. Білоус С.Б.
Рецензія кан.фарм.н. Огурцова В.В.
Кваліфікований підпис рецензії кан..фарм.н. Огурцова В.В.
Відгук офіційного опонента д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.
Відгук офіційного опонента к.фарм.м. Геруша О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента к.фарм.м. Геруша О.В. 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації