Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.050створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року  із змінами (наказ №660-з від 16.02.2023р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛАБІНСЬКОЇ ОЛЬГИ ЄВГЕНІЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України..
  • Опонент – Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.
  • Опонент – Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Науковий керівник: д.мед.н. професор Кияк Юліан Григорович

Автор дисертації: ЛАБІНСЬКОЇ ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: “ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ”

Дата захисту: 

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Світлик Г.В.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Світлик Г.В.
Рецензія д.мед.н.,  проф. Лаповець Л.Є.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Лаповець Л.Є.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Швед М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Швед М.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Юзвенко Т.Ю.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Юзвенко Т.Ю.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації