Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.052 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації РЕВЕНКА ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Бичков Микола Анатолійович, доктор медичних наук, професор кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.
  • Рецензент – Сергієнко Вікторія Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.
  • Опонент – Шевчук Оксана Олегівна, доктор медичних наук, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, м.Тернопіль.
  • Опонент – Мельник Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, м. Вінниця.

Науковий керівник: Заячківська Оксана Станіславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Автор дисертації: РЕВЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи:  “ВІКОВІ АСПЕКТИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РОЛІ БРИЖІ ТА ЇЇ ЖИРОВОЇ
ТКАНИНИ ЗА УМОВ СТРЕСУ”

Дата захисту: 07.03.2023 о 10:00 год

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.м.н., проф. Сергієнка В.О.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н., проф. Сергієнка В.О.
Рецензія д.м.н., проф. Матещук-Вацеби Л.Р. 
Кваліфікований рецензії  д.м.н., проф. Матещук-Вацеби Л.Р.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Мельника А.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф. Мельника А.В.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Шевчук О.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф. Шевчук О.О.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації