Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.053 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації СКИБЧИК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія»

Голова ради:

  • Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, декан стоматологічного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Чухрай Наталія Львівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Пупін Тарас Ілліч, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Білоклицька Галина Федорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.
  • Опонент – Лучинський Михайло Антонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Науковий керівник: д.мед.н. доцент Мартовлос Олеся Іванівна, д.мед.н. професор Соломенчук Тетяна Миколаївна

Автор дисертації: СКИБЧИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Назва дисертаційної роботи: “ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИНІВ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ”

Дата і час захисту: 3.03.23 об 11.00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Чухрай Н.Л.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф.  Чухрай Н.Л.
Рецензія к.мед.н. доц. Пупіна Т.І.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н. доц. Пупіна Т.І.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Білоклицької Г.Ф.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Білоклицької Г.Ф.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Лучинського М.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Лучинського М.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації