Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.054

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.054 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ФЕДИК ОЛЬГИ ВАЛЕРІЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Кондратюк Марта Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Рецензент – Склярова Олена Євгенівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.
  • Опонент – Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.
  • Опонент – Островський Микола Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету

Науковий керівник:  проф. Радченко О.М.

Автор дисертації: ФЕДИК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА
Назва дисертаційної роботи: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З АНЕМІЄЮ ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Дата захисту: 09.03.2023

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/@user-xk7vi8bo9b

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Відгук офіційного рецензента к.м.н.,  Склярової О.Є.
Кваліфікований підпис відгука рецензента  к.м.н.,  Склярової О.Є.
Відгук офіційного рецензента к.м.н. Кондратюк М.О.
Кваліфікований підпис відгука рецензента к.м.н. Кондратюк М.О.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Хухліної О.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф.  Хухліної О.С.
Відгук офіційного опонента д.м.н., проф. Островського М.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н., проф. Островського М.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації