Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.059

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.059 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1047-з від 23.03.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 2-ВР від 22.03.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КРЕМІНЬ ЮЛІЇ ІГОРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Голова ради:

  • Олійник Петро Володимирович,  професор, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри медицини катастроф та військової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Городецька Ірина Ярославівна,, доцент, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Ткаченко Наталя Олександрівна,, професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету МОЗ України
  • Опонент – Гала Лілія Олексіївна,, професор, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України
  • Опонент  – Кричковська Аеліта Миронівна,, доцент, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» МОН України

Науковий керівник: Громовик Богдан Петрович, професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: КРЕМІНЬ ЮЛІЯ ІГОРІВНА
Назва дисертаційної роботи: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЛІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАХІВЦЯ НА ЗАСАДАХ ПОЛОЖЕНЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МІЖНАРОДНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дата і час захисту:  08.05.2023 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.фарм.н., Городецька І.Я.
Кваліфікований підпис рецензії к.фарм.н., Городецької І.Я.
Відгук офіційного опонента д.фарм.н., проф. Ткаченко Н.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.фарм.н., проф. Ткаченко Н.О.
Відгук офіційного опонента д.фарм.н., проф. Гали Л.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.фарм.н., проф. Гали Л.О.
Відгук офіційного опонента к.фарм.н., Кричковської А.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента к.фарм.н., Кричковської А.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації