Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.069

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.069 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 1386-з від 26.04.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №3-ВР від 26.04.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЧМИР НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Сергієнко Вікторія Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м.Львів. 
  • Рецензент – Скибчик Василь Антонович, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.
  • Опонент – Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
  • Опонент – Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

Науковий керівник: Дутка Роман Ярославович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Автор дисертації: ЧМИР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Назва дисертаційної роботи: «ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ГРУНТІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ, КЛІНІЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ» 

 

Дата і час захисту:  28.06.2023 о 10 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія  д.мед.н., проф. Сергієнко В.О.
Кваліфікований підпис рецензії  д.мед.н., проф. Сергієнко В.О.
Рецензія д.мед.н., проф.  Скибчик В.А.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф.  Скибчик В.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Юзвенко Т.Ю.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Юзвенко Т.Ю.
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Швед М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Швед М.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації