Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.076

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.076 35.600.076 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № Наказ 2998-з від 28.09.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сахелашвілі-Біль Ольги Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України м. Львів

Члени ради:

  • Рецензент – Зубченко Світлану Олександрівну, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної імунології та алергології  ЛНМУ імені Данила Галицького
  • Опонент – Тодоріко Лілія Дмитрівна, академік академії наук вищої освіти України, завідувачка кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, доктор медичних наук, професор
  • Опонент – Грищук Леонід Андрійович, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, доктор медичних наук, професор
  • Опонент  – Валецький Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медсестринства та екстреної медицини Комунального закладу вищої освіти “Волинський медичний інститут” Волинської обласної ради

Науковий керівник: Костик Ольга Петрівна, завідувачка кафедри кафедри фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор

Автор дисертації: Сахелашвілі-Біль Ольга Іванівна

Назва дисертаційної роботи«КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ МНОЖИННОГО ЛІКАРСЬКО-СТІЙКОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З КОНТАКТУ: ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА»

Дата і час захисту: 17.01.24 о 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Зубченко С.О.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Зубченко С.О.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Тодоріко Л.Д.

Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Тодоріко Л.Д.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Грищука Л.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Грищука Л.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Валецького Ю.М. 
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Валецького Ю.М. 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації