Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.075

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.075 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № Наказ 2998-з від 28.09.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № ВР-6 від 27.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прокоси Мар’яни Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 
Скляров Євген Яковичдоктор медичних наук, професор, завідувач кафедритерапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Скибчик Василь Антонович, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.
  • Рецензент – Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, професор, завуч кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м.Львів.
  • Опонент – Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.
  • Опонент  – Іванов Валерій Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця.

Науковий керівник: Соломенчук Тетяна Миколаївна, доктор медичних  наук ,  професор  кафедри сімейної медицини  ФПДО    Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів..

Автор дисертації: ПРОКОСА МАР’ЯНА ІГОРІВНА

Назва дисертаційної роботи: “ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З КОМБІНОВАНИМИ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИМИ ЗАСОБАМИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Дата і час захисту:  15.11.23 о 11:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія  д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Скибчик В.А.
Рецензія  д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Радченко О.М.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Швед М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонентад.мед.н., проф. Швед М.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Іванова В.П.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Іванова В.П.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації