Main Menu

Академічна доброчесність


Кодекс академічної етики


Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності


Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності


Положення про Групу сприяння академічної доброчесності


Положення про Студентську агенцію співдії якості освіти


Положення про первинну експертизу наукових праць на наявність академічного плагіату

  • Підготовлено, затверджено на методкомі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та видано методичні вказівки: “Технічна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату”.
  • Підготовлено до затвердження МОН України методичні вказівки з питань протидії плагіату у наукових роботах: “Особливості проведення антиплагіатної технічної експертизи наукових праць”.

Відповідальний за автоматичну перевірку наукових текстів, включно з дисертаційними матеріалами на наявність запозичень із загальнодоступних джерел:

Вергун Андрій Романович, д.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини.

тел. +38 (032) 2767814
e-mail: plagiamail@meta.ua