Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.082

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.082 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 7-ВР від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулика Андрія Руслановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Боженко Наталія Леонідівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Юрик Ольа Єфремівна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії нейроортопедії та проблем болю ДУ “Інституту травматології та ортопедії НАМ України”;
  • Опонент – Кальбус Олександ Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету
  • Опонент  – Коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних наук, професор, в.о завідувача кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗУ імені П. Л. Шупика.

Науковий керівник: Паєнок Анжеліка Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: КУЛИК АНДРІЙ РУСЛАНОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: “КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ВЕРТЕБРОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ БОЛЬОВИХ
СИНДРОМІВ

Дата і час захисту:  23.02.2024 o 12:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц.  Боженко Н.Л. 
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц.  Боженко Н.Л. 
Відгук офіційного опонента  д.мед.н., проф. Юрик О.Є.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Юрик О.Є.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф.  Кальбуса О.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф.  Кальбуса О.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Коваленко О.Є.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Коваленко О.Є.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертацізавідувач кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету