Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.080

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.080 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3271-з від 25.10.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-7 від 25.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дудаша Андрія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради: 

Володько Наталія Антонівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Челпанова Ілона Владиславівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Пальтов Євгеній Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Гаргін Віталій Віталійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету МОЗ України
  • Опонент  – Бондар Олександр Вадимович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету МОЗ України

Науковий керівник: Волос Лілія Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: ДУДАШ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ПРОТОКОВИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ: КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПІДТИПІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ

Дата і час захисту:  20.12.2023 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія к.мед.н., доц. Челпанової І.В.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Челпанової І.В.
Рецензія к.мед.н., доц. Пальтова Є.В.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Пальтова Є.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф.  Гаргіна В.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф.  Гаргіна В.В.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Бондара О.В.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Бондара О.В. 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електронним підписом

Відеозапис дисертації