Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.090

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.090 створена згідно наказу в.о. ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 3489-з від 17.11.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького ВР-8 від 16.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобак Любові Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:  

  • Чоп’як Валентина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Члени ради:

  • Рецензент – Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного
    університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Ліщук-Якимович Христина Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Сміян Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Опонент – Яременко Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України

Науковий керівник:  Абрагамович Орест Остапович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Автор дисертації: КОБАК ЛЮБОВ ОРЕСТІВНА
Назва дисертаційної роботи: “КОМОРБІДНІ УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК: ХАРАКТЕР І ЧАСТОТА; ВИЯВЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТРОПІЧНИХ ВАРІАНТІВ; ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЇХ МАРКЕРІВ; ПРОГНОЗ ЙМОВІРНОСТИ ВИНИКНЕННЯ

 Дата і час захисту: 22.01.2024 о 10:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом

Рецензія д.мед.н., проф. Склярова Є.Я.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Склярова Є.Я.
Рецензія к.мед.н., доц. Ліщук-Якимович Х.О.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н., доц. Ліщук-Якимович Х.О.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Сміян С.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Сміян С.І.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Яременка О.Б.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Яременка О.Б.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертаці