Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького у 2024Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Відповідно до листа МОН України №1/8552-24 від 15 травня 2024 року всім вступникам, які виявили бажання навчатися в аспірантурі, МОН України рекомендує зареєструватися на проходження ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови).

Роз’яснення:
Вступники, які підтвердили свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови в ЛНМУ імені Данила Галицького (згідно Додатку 6 до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького в 2024 році).

Реєстрація заяв на участь у ЄВІ триватиме з 7 до 29 травня.

До 17 червня учасники, зареєстровані для участі у вступних випробувань, отримають  запрошення-перепустки у кабінеті учасника, де буде зазначено дату, час і місце проведення.

 Тестування відбудеться з 24 червня до 15 липня.

Інформацію про результати ЄВІ за шкалою 100–200 балів буде розміщено у кабінетах учасників до 20 липня.

Докладніше – на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ 

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

 • роздрукована і заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (ЗАЯВА АНКЕТА);
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП)
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках)
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника  (файл із фото формату jpg або png, розмір якого не більше 1мб)
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ). 

Для реєстрації вступник має подати особисто скановані документи на електронному носії та надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії science_dept@meduniv.lviv.ua  скановані копії (фотокопії):

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії. 

Оригінал Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії – у разі, якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається йому особисто. Вступник має забрати документ не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань;

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника» (https://zno.testportal.com.ua/master/login), доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

1. За даними екзаменаційного листка (номер та пін-код) кожен вступник самостійно активує інформаційну сторінку електронного кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ на сайті УЦЯО за посиланням https://zno.testportal.com.ua/master/login.

2. До 17 червня 2024 року з кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ треба завантажити Запрошення на участь в ЄВІ/ЄФВВ.

3. До 20 липня отримати результати ЄВІ/ЄФВВ.


Результати вступних випробувань:


Накази про зарахування за формами навчання:


Для здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 22 Охорона здоров’я за
спеціальностями:
– 221 Стоматологія
– 222 Медицина
– 226 Фармація, промислова фармація
– 228 Педіатрія
приймаються вступники на основі Національної рамки кваліфікацій освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7).

Для громадян України підготовка здобувачів ступеня доктора філософії проводиться:

 • за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) – аспірантура передбачена за очною денною, очною вечірньою* формами навчання
 • *вечірня форма навчання – для співробітників відповідних кафедр Університету та осіб, що працюють на клінічних базах чи інших структурах, на яких розташовані відповідні кафедри, без виплати стипендії
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання, понад план державного замовлення на підставі договорів між Університетом та вступниками до аспірантури (або установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання, якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії на умовах, визначених замовником);
 • за ваучерами.

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

Для участі у конкурсному відборі до аспірантури у ЛНМУ імені Данила Галицького вступники подають:

 • заяву про вступ до аспірантури. Заяву вступники подають особисто в паперовій формі, з обов’язковим вказанням спеціальності та форми навчання. «Зразок заяви»;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків, передбачених законодавством (відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487);
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування з додатком до нього;
 • копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста/провізора-спеціаліста;
 • Сертифікат ЄВІ 2023 або 2024 року (з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів) та/або міжнародні сертифікати (за наявності): TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • список опублікованих наукових та навчально-методичних праць з вказанням їх імпакт-фактору (SciVerse Scopus, Web of Science) та DOI і окремі переліки праць (за наявності):
 • видання SciVerse Scopus / Web of Science
 • наукові фахові видання України
 • патенти на винаходи / корисну модель
 • інші іноземні та вітчизняні видання
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • рекомендацію Вченої ради Університету на наукову роботу (за наявності);
 • автобіографію;
 • 4 фотокартки 3×4 см;
 • картку аспіранта за встановленою формою, що оприлюднена на веб-сторінці наукового відділу Університету в розділі «Аспірантура» в письмовій та електронній формі;
 • презентацiю дослiдницьких пропозицiй чи досягнень.

Оригінали документів вступник пред’являє особисто.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

Вступні випробування до аспірантури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста);
 • вступного іспиту з іноземної мови;
 • презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (Положення).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 • Прийом заяв та документів до аспірантури розпочинається з 26 липня та закінчується о 17.00, 09 серпня 2024 року
 • Години прийому на час вступної кампанії:
  Понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00
  Обідня перерва 13.00 – 14.00
 • Вступні іспити проводяться з 12 по 20 серпня 2024;

Розклад вступних іспитів

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 01 вересня 2024 року.

Архів вступ 2020
Архів вступ 2021
Архів вступ 2022
Архів вступ 2023

e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua
тел. +38 (032) 2767817