Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.038 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького №1609з від 19.05.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького №2-ВР від 18 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ФАЛІОН РУСЛАНИ ІГОРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Паєнок Анжеліка Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Дядик Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
  • Опонент – Грабовий Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Науковий керівник – професор Поспішіль Юрій Олексійович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Автор дисертації: Фаліон Руслана Ігорівна

Назва дисертаційної роботи:  ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПЕРИФОКАЛЬНІЙ ЗОНІ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ІНСУЛЬТАХ РІЗНОГО ТИПУ

Дата захисту: 14.07.2022 – 13:00

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія д.м.н. проф. Матешук-Вацеба Л.Р.
Кваліфікований підпис рецензії д.м.н. проф. МатешукВацеби Л.Р.
Рецензія д.м.н. проф. Паєнок А.В.
Кваліфікований підпис рецензії проф. д.м.н. проф. Паєнок А.В.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Дядика О.О.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Дядика О.О.
Відгук офіційного опонента д.м.н. проф. Грабового О.М.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.м.н. проф. Грабового О.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації