Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.051 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛИС ОКСАНИ БОГДАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Світлик Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Члени ради:

  • Рецензент – Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Рецензент – Колішецька Марта Андріївна, доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
  • Опонент – Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник: 

Автор дисертації: ЛИС ОКСАНА БОГДАНІВНА
Назва дисертаційної роботи: 

Дата захисту: 17.03.2023 о 10:00 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія д.мед.н., проф. Лаповець Л.Є.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н., проф. Лаповець Л.Є.
Рецензія д.мед.н. Колішецької М.А.
Кваліфікований підпис рецензії д.мед.н. Колішецької М.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Рогового Ю.Є.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Рогового Ю.Є.
Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Гудими А.А.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н., проф. Гудими А.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації