Main Menu

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.055

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.055 створена згідно до наказу ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 4294-з від 29.12.2022 року на підставі рішення Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького № 5-ВР від 28.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЩУРКО МАРІЇ МОЙСЕЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Голова ради:

  • Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів.

Члени ради:

  • Рецензент – Федечко Мар’яна Йосипівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Рецензент – Колішецька Марта Андріївна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
  • Опонент – Ткачук Світлана Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології імені Я. Д. Кіршенблата закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
  • Опонент – Марущак Марія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, МОЗ України.

Науковий керівник: 

Автор дисертації: ЩУРКО МАРІЯ МОЙСЕЇВНА
Назва дисертаційної роботи: ПАТОГЕНЕЗ ІМУННОЇ ДИСФУНКЦІЇ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ

Дата і час захисту: 16.02.2023 о 10.00 год.

Трансляція захисту дисертаціі за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC8gay1S1TyKK7eGX-GF38jA

Приєданані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з кваліфікованим підписом
Рецензія  к.мед.н. Федечко М.Й.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н. Федечко М.Й.
Рецензія  к.мед.н. Калішецької М.А.
Кваліфікований підпис рецензії к.мед.н. Калішецької М.А.
Відгук офіційного опонента д.мед.н. проф. Марущак М.І.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н. проф. Марущак М.І. 
Відгук офіційного опонента д.мед.н. проф. Ткачук С.С.
Кваліфікований підпис відгука опонента д.мед.н. проф. Ткачук С.С.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис дисертації з електонним підписом

Відеозапис дисертації