I. Концепція освітньої діяльності

  1. Концепція діяльності університету
  2. Концепція освітньої програми медицина
  3. Концепція освітньої програми педіатрія
  4. Концепція освітньої програми стоматологія
  5. Концепція освітньої діяльності фармація

II. Плани заходів з якості освіти

  1. Плани заходів
  2. Наказ по якості освіти

III. Академічна доброчесність


IV. Критерії і правила оцінювання.docx


V. Система управління якістю ЛНМУ