Main Menu

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність

Освітньо-наукова програма,ID ОП в ЄДЕБО

Номер сертифіката/Статус ОНП

22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

38854 Стоматологія

№ 1234,

дійсний до 01.07.2026 р.

Рішення про акредитацію ухвалене на засіданні НАЗЯВО  01.03.2021 р., протокол №3

   

 

222 Медицина

38855 Медицина

№ 2197,

дійсний до 01.07.2027 р.

Рішення про акредитацію ухвалене на засіданні НАЗЯВО 27.08.2021 р. протокол №14 (57)

     

226 Фармація, промислова фармація

38856 Фармація, промислова фармація

№ 1235,

дійсний до 01.07.2026 р.

Рішення про акредитацію ухвалене на засіданні НАЗЯВО  01.03.2021 р., протокол №3

   

 

228 Педіатрія

38857 Педіатрія

№ 2198,

дійсний до 01.07.2027 р.

Рішення про акредитацію ухвалене на засіданні НАЗЯВО  27.08.2021 р. протокол №14 (57)