Д 35.600.02

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.02 – до 31 грудня 2019 р.

15.00.01 – технологія ліків, організація фарм.справи та судова фармація
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
Голова спеціалізованої вченої ради – Зіменковський Борис Семенович, доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії, ректор;

Учений секретар – Драпак Ірина Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії;

тел. +380(32)2754987, 2786431;

———————————————

Дисертації заплановані до захисту:

 

23.11.2018:

НЕЙКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду деревій та створення фітозасобів на їх основі

БАРЧУК ОЛЬГА ЗІНОВІЇВНА – Розробка складу, технології та методів стандартизації таблеток на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського

01.06.2018:

ШОСТАК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА – Опрацювання складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з ранозагоювальною та протизапальною дією

КАЧАПУТ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – Розробка складу та технології гормональних лікарських засобів у формі суспензій для парентерального застосування

31.05.2018:

ДАВИДОВИЧ СОФІЯ ІГОРІВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження сертиндолу та зипразидону

22.12.2017:

ВОЙТИРА МАГДАЛЕНА НАТАЛІЯ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах

ДАРМОГРАЙ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА – Хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів

27.10.2017:

МАКСИМОВИЧ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – Оптимізація фармацевтичної допомоги при захворюваннях у вагітних жінок

21.04.2017:

ВАДЗЮК ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА – Оптимізація фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози

ПРОДАН ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА – Синтез, будова, фізико-хімічні властивості і біологічна активність «онієвих» гексафторосилікатів

03.03.2017:

ПІНЯЖКО ОРЕСТА БОГДАНІВНА – Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування гінекологічних захворювань

ЛЕЛЮХ МАР’ЯН ІВАНОВИЧ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з тіа(окса)діазольними фрагментами у молекулах

9.12.2016:

ЗАРІЧАНСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.)

8.12.2016:

МЕЛЬНИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду рута

МІЛЯН ІВАННА ІВАНІВНА – Фармакогностичне дослідження рослин роду Вероніка (Veronika L.)

21.10.2016:

ГУРЕЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА – Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів

03.06.2016:

КРУТСЬКИХ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції «Альтабор»

02.06.2016:

ДІЛАЙ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Оптимізація виробництва контролю якості стерильних лікарських засобів за вмістом бактерійних ендотоксинів

КОНЕЧНА РОКСОЛАНА ТАРАСІВНА – Одержання комплексу біологічно активних речовин з калусних культур лікарських рослин

06.05.2016:

ОЛІЙНИК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій

08.04.2016:

КАДАМОВ ІДІБЕГ MАНСУРОВИЧ – Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4н)

КОНОНЕВИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних циклопента[d]піримідин-2,4(3н,5н)-діону

23.10.2015:

НОСУЛЕНКО ІННА СТЕПАНІВНА. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-[(3-R-2-ОКСО-2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-c]ХІНАЗОЛІН-6-ІЛ)-ТІО]ОЦТОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

ЛОЗИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ ТІОПІРАНО[2,3-d]ТІАЗОЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ СИСТЕМИ